Main content

BRUKERVILKÅR

Takk for at du besøker nettstedet vårt som eies og drives av L'Oréal USA, Inc. (samlet "Vi", "Oss" eller "Vår"). Vennligst les disse bruksvilkårene ("Bruksvilkår") nøye før du bruker tjenestene. DISSE BRUKSVILKÅRENE FREMSTILLER DE JURIDISK BINDENDE BRUKSVILKÅRENE FOR DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG EVENTUELLE RELATERTE TJENESTER, FUNKSJONER, INNHOLD, APPER, WIDGETER (“NETTSTEDET”) ELLER KJØP DU GJØR.

Disse bruksvilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert, uten begrensning, brukere som er bidragsytere til innhold, informasjon og annet materiale eller tjenester på nettstedet. Hvis du ikke er enig med vilkårene for bruk, har du ikke rett til å få tilgang til, se, laste ned eller på annen måte bruke nettstedet eller kjøpe kosmetikk, og du bør derfor ikke gjøre det.

Vi kan etter eget skjønn endre, legge til eller slette deler av disse vilkårene for bruk når som helst og fremover. Det er ditt ansvar å sjekke disse bruksvilkårene for endringer før bruk av nettstedet, og din fortsatte bruk av nettstedet etter publisering av endringer i disse bruksvilkårene utgjør din aksept av eventuelle endringer.

PERSONVERN

Vi har utviklet en personvernerklæring for å informere deg om vår praksis med hensyn til innsamling, bruk, avsløring og beskyttelse av personlig informasjon. Du kan finne personvernreglene, som er innlemmet i disse vilkårene for bruk, på hjemmesiden vår, og ved å bruke denne siden godtar du vilkårene i personvernreglene.

GENERELLE BRUKSVILLKÅR

Med mindre annet er angitt, er produktene og tjenestene på nettstedet kun ment for personlige, ikke-kommersielle formål. Du godtar å bruke nettstedet kun til lovlige, ikke-kommersielle formål og i samsvar med alle internasjonale, føderale, statlige og lokale lover. Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i disse bruksvilkårene, kan du ikke bruke, reprodusere, distribuere, omvendt konstruere, modifisere, kopiere, publisere, vise, overføre, tilpasse, ramme, lenke, leie, lease, låne ut, selge, lisensiere eller i noen utnytter innholdet på nettstedet.

KVALIFIKASJONSKRAV

Du representerer og garanterer at du (a) er over den lovlige myndighetsalderen i din bostedsjurisdiksjon, (b) ikke tidligere har blitt suspendert eller fjernet fra nettstedet, (c) ikke har mer enn én (1) konto på et gitt tidspunkt for nettstedet; (d) du vil bare gi oss sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon hvis du registrerer deg for en konto og/eller bestillinger (definert nedenfor). Hvis vi tror eller mistenker at informasjonen din ikke er sann, nøyaktig, aktuell eller fullstendig, eller mistenker uredelig bruk av nettstedet via automatiserte verktøy eller på annen måte, kan vi nekte eller avslutte din tilgang til nettstedet eller tjenestene (eller deler av det) og (e) at du har full makt og fullmakt til å inngå vilkårene for bruk og ved å gjøre det ikke vil bryte noen annen avtale som du er en part i.

DIN KONTO

Når du oppretter en konto, må du oppgi navn og e-postadresse og velge et passord (samlet "kontoinformasjonen din"), som du ikke må overføre til eller dele med tredjeparter. Hvis noen får tilgang til nettstedet eller tjenestene våre ved å bruke kontoinformasjonen din, vil vi stole på denne kontoinformasjonen og anta at det virkelig er du eller din representant som har tilgang til nettstedet og tjenestene. Du er alene ansvarlig for all bruk av kontoinformasjonen din og alle bestillinger og aktiviteter som skjer under eller i forbindelse med kontoen. Uten å begrense noen rettigheter som vi ellers måtte ha, forbeholder vi oss retten til å iverksette alle handlinger, som det finner nødvendig eller rimelig, for å sikre sikkerheten til nettstedet og kontoen din, inkludert uten begrensning, avslutte kontoen din, endre passordet ditt , eller ber om tilleggsinformasjon for å autorisere transaksjoner på kontoen din. Du godtar å være ansvarlig for enhver handling eller unnlatelse av brukere som får tilgang til nettstedet eller tjenestene under kontoinformasjonen din, som, hvis de utføres av deg, vil bli ansett som et brudd på disse bruksvilkårene. Du kan ikke bruke andres konto på noe tidspunkt uten tillatelse fra kontoinnehaveren. Gi oss beskjed umiddelbart hvis du blir oppmerksom på at kontoinformasjonen din brukes uten autorisasjon. Du godtar å ikke registrere deg for mer enn én konto, registrere deg for en konto på vegne av en annen person enn deg selv uten denne personens autorisasjon, eller registrere deg for en konto på vegne av en gruppe eller enhet.

BRUKERINNHOLD

Vi tar gjerne imot brukerkommentarer, informasjon og innsendinger. I tillegg kan du og andre brukere av nettstedet fra tid til annen ha en mulighet til å legge ut på nettstedet visse ideer, konsepter, informasjon, data, tekst, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, meldinger, kommentarer om produktene våre. , reklame og annet reklamemateriell eller arrangementer, fakta, råd, "tips", meninger og annet materiale (samlet: "Brukerinnhold"). I henhold til våre retningslinjer for personvern, vil alt brukerinnhold som du legger ut på dette nettstedet, behandles som ikke-konfidensielt og ikke-eiendomsbeskyttet for deg og kan bli sett av deg og/eller andre brukere av dette nettstedet. Du godtar også at vi, våre tilknyttede selskaper og våre lisenshavere står fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker som finnes i brukerinnhold du sender til oss til et hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføre produkter, tjenester og innhold ved å bruke slik informasjon, uten anerkjennelse, varsel, godkjenning eller kompensasjon til deg.

Vi kan ikke garantere at andre brukere ikke vil kopiere, modifisere, distribuere eller på annen måte bruke brukerinnholdet du deler. Derfor, hvis du har en idé eller informasjon som du ønsker å holde konfidensiell og/eller ikke vil at andre skal bruke, ikke legg den ut på nettstedet. Vi og våre tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige for noen brukers misbruk eller tilegnelse av brukerinnhold du legger ut på nettstedet.

Gjennomgang av innleveringer

Vi har ingen forpliktelse til å bekrefte identiteten til noen brukere når de er koblet til nettstedet eller til å overvåke brukerinnholdet som er gitt av brukerne. Du erkjenner at vi kan eller ikke kan forhåndskontrollere, overvåke, gjennomgå, redigere eller slette brukerinnholdet som er lagt ut av deg og andre brukere på nettstedet. Vi og våre utpekte beholder retten til å endre, flytte, nekte, blokkere eller fjerne brukerinnhold, helt eller delvis, uansett årsak eller ingen grunn, med eller uten varsel. Vi og våre utpekte forbeholder seg også retten til å få tilgang til, lese, bevare og avsløre all informasjon som vi med rimelighet mener er nødvendig for å (i) tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller myndighetsforespørsel, (ii) håndheve disse vilkårene for bruk , inkludert etterforskning av potensielle brudd på dette, (iii) oppdage, forhindre eller på annen måte adressere svindel, sikkerhet eller tekniske problemer, (iv) svare på brukerstøtteforespørsler, eller (v) beskytte våre rettigheter, eiendom eller sikkerhet, brukere av nettstedet og publikum.

BRUKERADFØRING

Ved å legge ut brukerinnhold i eller på annen måte bruke en kommunikasjonstjeneste eller annen interaktiv tjeneste som kan være tilgjengelig for deg på eller gjennom nettstedet fra tid til annen, godtar du at du er den eneste ansvarlige personen og/eller enheten som slikt brukerinnhold stammer fra. Dessuten samtykker du i å ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til noen formål som er forbudt i henhold til disse bruksvilkårene. Du er ansvarlig for all din aktivitet i forbindelse med nettstedet.

Som et eksempel, og ikke som en begrensning, godtar du å ikke (og skal ikke tillate noen tredjepart å) bruke nettstedet til å: (a) laste opp, legge ut, e-poste eller på annen måte overføre brukerinnhold som er unøyaktig , ulovlig, skadelig, truende, pinlig, fornærmende, trakasserende, skadevoldende, ærekrenkende, vulgær, uanstendig, støtende, profan, injurierende, villedende, uredelig, krenkende andres privatliv, hatefull, eller inneholder eller skildrer nakenhet eller eksplisitte eller grafiske beskrivelser eller kontoer av seksuelle eller voldelige handlinger (inkludert, men ikke begrenset til, seksuelt språk av voldelig eller truende karakter rettet mot en annen person eller gruppe av individer), eller er på annen måte upassende som bestemt av oss etter vårt eget skjønn; (b) skade enhver person på noen måte; (c) laste opp, legge ut, sende e-post eller på annen måte overføre brukerinnhold som (i) ofrer, trakasserer, nedverdiger eller skremmer et individ eller en gruppe individer på grunnlag av enhver utillatt klassifisering, inkludert, uten begrensning, religion, kjønn, seksuell legning, rase, farge, tro, etnisitet, nasjonal opprinnelse, statsborgerskap, alder, sivilstatus, veteranstatus eller funksjonshemming; (ii) krenker ethvert patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett, rett til publisitet eller annen intellektuell eller eiendomsrett til en part; og (iii) du ikke har rett til å overføre i henhold til noen lov eller under noen kontrakts- eller tillitsforhold (som innsideinformasjon, intellektuell, proprietær eller konfidensiell informasjon som er lært eller avslørt som en del av ansettelsesforhold eller under taushetserklæring); (d) laste opp, poste, sende e-post eller på annen måte overføre materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer, ormer, logiske bomber eller programmer designet eller ment å avbryte, deaktivere, skade, ødelegge eller begrense funksjonaliteten av nettstedet eller annen dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr eller annen lignende destruktiv aktivitet; (e) få uautorisert tilgang til ethvert system, data, passord eller annen informasjon; (f) forstyrre eller forstyrre nettstedet eller servere eller nettverk knyttet til nettstedet, eller ikke adlyde krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter for nettverk knyttet til nettstedet; (g) forsettlig eller utilsiktet bryte enhver gjeldende lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, og alle regler, forskrifter, ordrer, direktiver og lignende som har lovkraft; (h) laste opp, legge ut, sende e-post eller på annen måte overføre materiale, eller iverksette andre handlinger med hensyn til din bruk av nettstedet, som vil utgjøre, eller på annen måte oppmuntre til, kriminell oppførsel eller oppførsel som kan gi opphav til sivil byrde; (i) for kommersielle formål, inkludert, uten begrensning, å sende inn materiale for å søke om midler eller for å promotere, annonsere eller anmode om salg av varer eller tjenester; (j) oppfordre andre til å bli med i eller bli medlemmer av en annen kommersiell nett-tjeneste eller annen online eller offline gruppe eller organisasjon; (k) utgi seg for en annen person eller enhet, inkludert ved å oppgi falsk personlig informasjon til oss (inkludert et falskt brukernavn) eller opprette en konto for andre enn deg selv; (l) sende inn en persons identifikasjonsdokumenter eller sensitiv finansiell informasjon; eller (m) bryter retningslinjene for personvern. Brudd på noe av det foregående kan føre til umiddelbar oppsigelse av lisensen din til å få tilgang til eller bruke nettstedet og kan utsette deg for offentlige straffer og andre juridiske konsekvenser. Vi forbeholder oss retten, men skal ikke ha noen forpliktelse, til å undersøke din bruk av nettstedet for å (1) fastslå om et brudd på vilkårene for bruk har skjedd eller (2) overholde gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller myndighetsforespørsel.

INGEN BIFALL

Vi kontrollerer ikke brukerinnholdet som legges ut på nettstedet, og dermed gir vi ingen representasjoner eller garantier angående brukerinnhold eller dets sannhet, nøyaktighet, pålitelighet, integritet eller kvalitet. Vi avgjør ikke om brukerinnhold krenker andres rettigheter, og vi har ingen kontroll over om brukerinnhold er av en karakter som du eller andre brukere kan finne støtende. Brukerinnhold inkluderer meninger, uttalelser og annet innhold fra tredjeparter, ikke oss. Du erkjenner og godtar at informasjonen og synspunktene som uttrykkes av deg og andre brukere i brukerinnhold som vises på nettstedet, ikke nødvendigvis gjenspeiler synspunktene våre eller synspunktene til våre innholdsleverandører, annonsører, sponsorer, tilknyttede eller relaterte enheter, og vi støtter ikke ethvert brukerinnhold eller annet innhold lagt ut av deg eller en annen bruker på eller på annen måte tilgjengelig via nettstedet.

VÅR RETT TIL Å BRUKE BRUKERINNHOLD

Du trenger ikke å sende inn noe til oss, men hvis du velger å sende inn brukerinnhold til nettstedet, vil det bli ansett som ikke-proprietært og ikke-konfidensielt og kan brukes av oss, våre tilknyttede selskaper eller andre uten begrensninger. Du representerer og garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettigheter i og til brukerinnholdet du sender inn og at vår offentlige publisering og bruk av det brukerinnholdet ikke vil krenke rettighetene til noen tredjepart på noen måte, inkludert uten begrensning noen personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter. Ved å sende inn, sende, poste, laste opp, endre eller på annen måte gi informasjon, materiale eller annen kommunikasjon til oss, inkludert brukerinnhold, enten det er oppfordret eller uoppfordret, gir du oss og våre utpekte royaltyfrie, fullt betalte, ubegrensede, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelige, ikke-eksklusive og fullt overførbare, overdragbare, underlisensierbare rett og lisens til å bruke, kopiere, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verk fra, forbedre, distribuere, kommersialisere, fremføre eller vise slikt brukerinnhold (helt eller delvis) over hele verden og/eller for å inkorporere det i andre verk i enhver form, media eller teknologi som nå er kjent eller senere utviklet for ethvert formål, inkludert, uten begrensning, reklame- og salgsfremmende formål, reproduksjon, overføring, publisering , kringkaste og publisere uten ytterligere samtykke fra deg eller varsel, kreditt og/eller kompensasjon til deg eller tredjeparter. Du gjør og skal også herved gi hver bruker av nettstedet en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til brukerinnholdet ditt gjennom nettstedet, og til å bruke, redigere, modifisere, reprodusere, distribuere, forberede avledet verk av, vise og utføre slikt brukerinnhold. Vi og våre utpekte har også rett, men ikke plikt, til å bruke ditt brukernavn (og ekte navn, bilde, likhet eller annen identifiserende informasjon, hvis gitt i forbindelse med brukerinnhold), by og stat i forbindelse med kringkasting, utskrift , på nett eller annen bruk eller publisering av brukerinnholdet ditt. Vi og våre designere kan bruke eller på annen måte overføre, fjerne eller avhende ethvert brukerinnhold uten begrensninger, og brukere av nettstedet skal ikke ha rett til noen form for kompensasjon for slik bruk, overføring eller disponering av brukerinnhold av oss. Til tross for det foregående, skal personlig identifiserbare data, hvis noen, inkludert i brukerinnhold, håndteres i samsvar med vår personvernerklæring.

OVERFØRING AV MATERIALE

Du forstår at den tekniske behandlingen og overføringen av nettstedet kan innebære (a) overføringer over ulike nettverk og (b) endringer for å samsvare med og tilpasse seg tekniske krav til å koble til nettverk eller enheter. Vi påtar oss ingen ansvar for sletting eller unnlatelse av å lagre innlegg eller annen informasjon sendt av deg eller andre brukere av nettstedet.

Du samtykker i at du ikke vil høste inn, samle eller lagre informasjon om brukerne av nettstedet eller brukerinnholdet eller bruke slik informasjon til noe formål som er uforenlig med formålet med nettstedet eller med det formål å overføre eller tilrettelegge for overføring av uønsket reklame, søppel eller store kvanta av elektronisk post eller kommunikasjon. Du kan ikke: (i) ta noen handling som pålegger eller kan pålegge (som bestemt av oss etter eget skjønn) en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur; (ii) forstyrre eller forsøke å forstyrre funksjonen til nettstedet eller aktiviteter som utføres på nettstedet; (iii) omgå alle tiltak vi kan bruke for å forhindre eller begrense tilgang til nettstedet eller deler av det (eller andre kontoer, datasystemer eller nettverk koblet til nettstedet); (iv) kjøre noen form for autosvar eller "spam" på nettstedet; (v) bruke manuell eller automatisert programvare, enheter eller andre prosesser for å "gjennomsøke" eller "krype" en hvilken som helst side på nettstedet; eller (vi) høste inn eller skrape noe innhold fra nettstedet.

PRODUKTTILGJENGELIGHET

Tilgjengeligheten av produktene og tjenestene beskrevet på nettstedet, og beskrivelsene av slike produkter og tjenester, kan variere basert på plassering og tidspunkt.

AUTOPÅFYLL

Dette nettstedet kan tilby deg muligheten til å abonnere på automatisk påfyll av kjøpet ditt. Abonnementet ditt fortsetter til du kansellerer det. En gjentakende belastning (på mengden av produktet som er valgt for automatisk påfyll) vil automatisk belastes kredittkortet ditt hver gang bestillingen sendes. Forsendelsesplanen vil følge frekvensen du forespurte da du valgte produktet. Det er ingen minimumsperiode for abonnementet og ingen minstekjøpsforpliktelse.

BESTILLINGER, FORBUD MOT VIDERESALG

Selv om vi bekrefter bestillinger via e-post, utgjør ikke mottak av en e-postordrebekreftelse vår aksept av en bestilling eller vår bekreftelse av et tilbud om å selge et produkt eller en tjeneste. Vi forbeholder oss retten til å, uten forvarsel, begrense bestillingsmengden på ethvert produkt eller tjeneste og/eller å nekte service til enhver kunde. Vi kan også kreve bekreftelse av informasjon før aksept og/eller forsendelse av en bestilling.

Du kan ikke kjøpe noe fra denne siden for videresalg av deg eller noen annen person. Prisene som vises på nettstedet er oppgitt i norske kroner og er ment å være gyldige i Norge. Vi har rett til å avvise eller kansellere bestillinger som er lagt inn, inkludert men ikke begrenset til bestillinger der produktet/er er oppført til feil pris uavhengig av om bestillingen er bekreftet eller kredittkortet ditt belastet. Hvis kredittkortet ditt allerede er belastet for kjøpet og bestillingen din er kansellert, vil vi utstede refusjon til kredittkortkontoen din.

IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER

Nettstedet og alt dets innhold, inkludert men ikke begrenset til artikler, annen tekst, fotografier, bilder, illustrasjoner, grafikk, videomateriale, lydmateriale, inkludert musikalske komposisjoner og lydopptak, programvare, logoer, titler, karakterer, navn, grafikk og knappeikoner, unntatt brukerinnhold (samlet "Eiendomsbeskyttet materiale"), er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre lover i USA, samt internasjonale konvensjoner og lovene i andre land. Det proprietære materialet eies eller kontrolleres av L'Oréal eller av andre parter som har gitt rettigheter til dette til L'Oréal.

Med mindre annet er angitt i disse bruksvilkårene eller uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse, kan du ikke, og godta at du ikke vil bruke, publisere, reprodusere, vise, offentlig fremføre, lage avledede verk fra, omvendt konstruere eller dekompilere, demontere , distribuere, lisensiere, overføre, selge, kopiere, legge ut, gå inn i en database, laste opp, overføre eller modifisere det proprietære materialet eller deler av det, for ethvert formål eller på noen måte, metode eller prosess som nå er kjent eller senere utviklet. Endring av materialet som vises på nettstedet eller bruk av slikt materiale til andre formål er et brudd på vår opphavsrett og andre eiendomsrettigheter.

KRAV VEDRØRENDE KRENKELSE AV OPPHAVSRETT

L’Oréal respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du er en opphavsrettseier eller en agent for denne og mener at brukerinnhold eller annet innhold på nettstedet krenker opphavsretten din, kan du sende inn en melding i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") ved å gi vår opphavsrettsagent følgende informasjon skriftlig (se 17 U.S.C § 512(c)(3) for ytterligere detaljer):

  • En fysisk eller elektronisk signatur fra eieren eller en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket;
  • Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk er dekket av en enkelt melding, en representativ liste over slike verk;
  • Identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller tilgang til som skal deaktiveres og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å tillate oss å finne materialet;
  • Informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å tillate oss å kontakte deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, e-postadressen din;
  • En erklæring fra deg om at du har en god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven; og
  • En erklæring, under straff for mened, om at informasjonen i varselet ovenfor er nøyaktig og at du er, eller er autorisert til å handle på vegne av, eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

Hvis du ikke overholder alle kravene ovenfor, kan det hende at DMCA-varslingen ikke er effektiv. Vår utpekte opphavsrettsagent for å motta varsler om påståtte krenkelser er:

DMCA Agent c/o L’Oréal USA Legal Department
10 Hudson Yards
501 West 30 Street
New York, NY 10001
[email protected]

 

Etter å ha mottatt et effektivt varsel om påstått krenkelse, vil vi behandle og undersøke kravet, og om nødvendig vil vi handle raskt for å fjerne eller deaktivere tilgang til materiale som hevdes å være krenkende. Vi vil også ta rimelige skritt umiddelbart for å varsle brukeren som laster opp at materialet har blitt fjernet eller deaktivert på din forespørsel.

Denne varslingsprosessen begrenser ikke L’Oréals mulighet til å utøve andre rettigheter eller forfølge andre rettsmidler den måtte ha for å behandle krav om krenkelse.

Kontooppsigelse:

Det er vår policy å avslutte, under passende omstendigheter, kontoene eller tilgangen til brukere som gjentatte ganger krenker opphavsretten.

KONTOOPPSIGELSE

Vi kan, under passende omstendigheter, avslutte kontoen din for nettstedet og noen eller alle tilknyttede nettsteder hvis du er en gjentatt krenker. Hvis du mener at en bruker er en gjentatte krenker, følg instruksjonene ovenfor for å kontakte vår opphavsrettsagent og oppgi tilstrekkelig informasjon til at vi kan bekrefte at brukeren er en gjentatt krenker.

TREDJEPARTS NETTSTEDER OG LENKER

Du kan være i stand til å koble til tredjeparts nettsteder, tjenester eller ressurser på Internett fra nettstedet, og tredjeparts nettsteder, tjenester eller ressurser kan inneholde lenker til nettstedet (samlet kalt "lenkede sider"). Vi er ikke ansvarlige for innhold, tilgjengelighet, annonsering, produkter, tjenester eller annet materiale på slike koblede nettsteder, eller eventuelle tilleggslenker som finnes der, og vår inkludering av lenker til de koblede sidene på sidene innebærer ikke at vi støtter eller godkjenne alt materiale som finnes på, eller tilgjengelig via, de koblede sidene. Vi skal under ingen omstendigheter være ansvarlige, direkte eller indirekte, overfor deg eller noen annen person eller enhet for tap eller skade som oppstår fra eller forårsaket av opprettelsen eller bruken av de koblede sidene eller informasjonen eller materialet som er tilgjengelig via disse koblede sidene.

TREDJEPARTSSELGERE

Siden kan gjøre det mulig for deg å bestille og motta produkter, informasjon og tjenester fra virksomheter som ikke eies eller drives av oss. Kjøpet, betalingen, garantien, garantien, leveringen, vedlikeholdet og alle andre forhold angående varene, tjenestene eller informasjonen, meningene eller rådene som er bestilt eller mottatt fra slike virksomheter, er utelukkende mellom deg og slike virksomheter. Vi støtter, garanterer eller garanterer ikke slike produkter, informasjon eller tjenester. Vi vil ikke være en part i eller på noen måte ansvarlige for å overvåke transaksjoner mellom deg og tredjepartsleverandører av slike produkter, tjenester eller informasjon, eller for å sikre konfidensialiteten til transaksjonene dine.

Vi deltar i Amazon Services LLC Associates-programmet, et tilknyttet annonseringsprogram utviklet for å gi oss en måte å inntjene avgifter på ved å koble til Amazon.com og tilknyttede nettsteder.

ANNONSER, SPONSRINGER, SAMKAMPANJER OG ANDRE PARTNERSKAP

Vi kan vise annonser for varer og tjenester fra en tredjepart på nettstedet, inkludert i forbindelse med samkampanjer, sponsing og andre lignende partnerskapsordninger. Vi støtter eller representerer ikke og er ikke ansvarlige for sikkerheten, kvaliteten, nøyaktigheten, påliteligheten, integriteten eller lovligheten til slike annonserte varer eller tjenester.

KONKURRANSER

Dette nettstedet kan fra tid til annen inneholde konkurranser som tilbyr premier eller som krever at du sender inn materiale eller informasjon om deg selv. Hver konkurranse har sine egne regler, som du må lese og godta før du kan delta.

ARRANGEMENT

Du kan bli invitert eller bedt om å delta på arrangementer vi sponser, eller arrangementer holdt av andre medlemmer og brukere av nettstedet som ikke på noen måte er assosiert med oss (samlet kalt "arrangementer"). Din deltakelse i arrangementer er på egen risiko.

1-ON-1 VIDEO KONSULTASJONSTJENESTER

Dette nettstedet kan tillate deg å bruke en videokonsultasjonsfunksjon enten med automatiserte verktøy eller med direkte konsultasjon med en skjønnhetsrådgiver. Ved å bruke denne tjenesten godtar du at vi kan aktivere kameraet ditt for å koble til det virtuelle prøveverktøyet eller eksperten.

BRUK AV PROGRAMVARE

Vi kan gjøre programvare tilgjengelig for deg å laste ned eller bruke. Slik programvare vil være underlagt vilkårene i lisensavtalen som følger med den. Hvis det ikke er noen lisensavtale presentert for deg med programvaren, vil følgende lisens, i tillegg til de andre vilkårene i disse bruksvillkårene, regulere din bruk av slik programvare. Vi gir deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset lisens til å installere programvaren på en enkelt datamaskin. Programvaren er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle lover og traktater og eies av oss eller våre leverandører. Du kan ikke: (i) kopiere, selge, redistribuere, leie ut, lease eller på annen måte overføre programvaren eller noen av de begrensede rettighetene du mottar under dette; (ii) innlemme den eller en del av den i et annet produkt; (iii) tilbakekonstruere, dekryptere, dekompilere eller demontere programvaren eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden eller underliggende ideer eller algoritmer til programvaren eller deler av programvaren, inkludert, men ikke begrenset til enhver applikasjon eller widget (unntatt der det er uttrykkelig tillatt av lov); (iv) eksportere, re-eksportere, overføre og/eller frigi programvaren, relatert teknologi eller ethvert produkt derav, for enhver forbudt sluttbruk, eller til et forbudt land, enhet eller person (hvor enn de befinner seg), uten riktig autorisasjon fra den amerikanske og/eller utenlandske regjeringen; (v) modifisere, oversette, tilpasse eller lage avledede verk fra programvaren eller en del av programvaren på noen måte eller fjerne eiendomsmerknader i programvaren. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og forskrifter angående din bruk av programvaren. Du kan ikke autorisere eller hjelpe noen tredjepart til å gjøre noen av tingene som er forbudt i dette avsnittet.

Vi kan automatisk sjekke din versjon av programvaren og oppdatere den for å forbedre ytelsen og funksjonene. Hvis du slår av programvaren under en automatisk oppdatering eller på annen måte forstyrrer installasjonen av oppdateringen, kan programvaren bli skadet og/eller slutte å fungere.

TERMINERING

Vi kan avslutte eller suspendere tilgangen din til nettstedet, slette profilen din og alt innhold eller informasjon som du har lagt ut på nettstedet og/eller forby deg fra å bruke eller få tilgang til nettstedet (eller deler, aspekter eller funksjoner ved nettstedet) for enhver grunn, eller ingen grunn, til enhver tid etter eget skjønn, med eller uten varsel til deg, med øyeblikkelig virkning, som kan føre til tap og ødeleggelse av all informasjon knyttet til deg og dine aktiviteter i forbindelse med nettstedet. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du gjøre det ved å følge instruksjonene på nettstedet. Eventuelle gebyrer som betales under dette kan ikke refunderes. I tilfelle oppsigelse vil du fortsatt være bundet av dine forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene.

GJELDERENDE LOV; GENERELL INFORMASJON

Vi kontrollerer og driver nettstedet fra våre kontorer i New York, USA. Mens vi inviterer besøkende fra alle deler av verden til å besøke nettstedet, erkjenner besøkende at nettstedet, og alle aktiviteter som er tilgjengelige på og gjennom nettstedet, er underlagt lovene i USA og lovene i staten New York. Vi hevder ikke at materialet på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Personer som velger å gå inn på nettstedet fra andre steder, gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse av lokale lover.

Du godtar at lovene i staten New York, unntatt dens lovkonfliktregler, og disse vilkårene for bruk, våre retningslinjer for personvern og alle andre retningslinjer som legges ut fra tid til annen på nettstedet som gjelder for din bruk av nettstedet, skal regulere din bruk av nettstedet. Vær oppmerksom på at din bruk av nettstedet kan være underlagt andre lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover. Du godtar uttrykkelig at eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller tvist med oss (eller noen av våre tilknyttede selskaper) eller på noen måte relatert til din bruk av nettstedet ligger i domstolene i fylket New York, staten New York, og du videre godta og uttrykkelig samtykke til utøvelsen av personlig jurisdiksjon i domstolene i fylket New York, delstaten New York, i forbindelse med en slik tvist og inkludert ethvert krav som involverer oss eller våre tilknyttede selskaper, datterselskaper, ansatte, kontraktører, offiserer, direktører , telekommunikasjonsleverandører og innholdsleverandører.

MEGLING

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at L'Oréal USA eller et av dets tilknyttede selskaper etter eget skjønn kan kreve at: (1) enhver og alle tvister og årsaker til handling knyttet til eller knyttet til disse vilkårene, nettstedet og relaterte tilbud skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål, og utelukkende ved endelig og bindende voldgift i henhold til reglene til American Arbitration Association og holdes på AAA-regionkontoret nærmest deltakeren; (2) Federal Arbitration Act skal regulere tolkningen, håndhevelsen og alle prosedyrer ved slik voldgift; og (3) dom over en slik voldgiftskjennelse kan avgis i enhver domstol som har jurisdiksjon. Du forstår og godtar at du gir avkall på din rett til å saksøke eller gå til retten for å hevde eller forsvare dine rettigheter under denne kontrakten.

En trykt versjon av bruksvilkårene og av enhver melding gitt i elektronisk form skal være tillatt i rettslige eller administrative prosedyrer basert på eller knyttet til bruksvilkårene i samme grad og underlagt de

Orientation message
For the best experience, please turn your device